ΕΓΚΡΙΣΗ

του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ο Κανόνας των Εσωρούχων»

από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με το υπ’ αριθμόν 160877/2020 έγγραφό του και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου με το αρ.47/01-10-2020 απόσπασμα πρακτικού ενέκριναν για το σχολικό έτος 2020-2021 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ο Κανόνας των Εσωρούχων». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και αξιοποιεί εκπαιδευτικά όλα τα σημαντικά μηνύματα της καμπάνιας «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ». Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και η ενδυνάμωση των παιδιών, ώστε να μπορούν να προστατεύουν τον εαυτό τους από τη σεξουαλική θυματοποίηση και βία, μαθαίνοντας και αναπαράγοντας στη συμπεριφορά τους απλούς κανόνες αυτοπροστασίας. Αυτό επιτυγχάνεται διδάσκοντας τον «Κανόνα των Εσωρούχων». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλα τα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της χώρας (τάξεις Α’, Β’ Γ’ και Δ’).