Συμβούλιο της Ευρώπης

Ο κανόνας των Εσωρούχων αποτελεί μέρος

της εκστρατείας ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ του Συμβουλίου της Ευρώπης

για να σταματήσει η σεξουαλική βία εναντίον των παιδιών.

kiko
kiko

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα

σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και προστασίας

μέσω των ιστοσελίδων:

18 Νοεμβρίου

Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας των Παιδιών

από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και σεξουαλική κακοποίηση

Στις 12 Μαΐου 2015, η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης

έλαβε την απόφαση να θεσπίσει

την Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας των Παιδιών

από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και Σεξουαλική Κακοποίηση,

σε συνέχεια της πρότασης

της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης

για την καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας εναντίον των παιδιών.

Ως Ευρωπαϊκή Ημέρα ορίστηκε η 18η Νοεμβρίου

με στόχο την οργάνωση ενημερωτικών δράσεων

και την ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών.

https://www.coe.int/en/web/children/end-child-sex-abuse-day