Η Κίκο και το φωτοσκορπούλι

Προστασία των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον

Το βίντεο και το παραμύθι «Η Κίκο και το φωτοσκορπούλι»

διδάσκουν τους χρυσούς κανόνες της οθόνης

σε παιδιά ηλικίας 4 ως 7 ετών

Βίντεο «Η Κίκο και το φωτοσκορπούλι»

kiko greek video

Ελληνικά

kiko english video

English

kiko english video

Français

Παραμύθι «Η Κίκο και το φωτοσκορπούλι»

Σε αυτό το παραμύθι τα παιδιά μαθαίνουν

βασικούς κανόνες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής

και της εικόνας τους στο ψηφιακό περιβάλλον.

Συμβουλές για γονείς

Παιδική σεξουαλική εκμετάλλευση στο διαδίκτυο:

Συμβουλές για την προστασία παιδιών 4-7 ετών.


Το φυλλάδιο αυτό απευθύνεται σε γονείς και κηδεμόνες

παιδιών 4-7 ετών και τους διδάσκει πώς να προστατεύουν τα παιδιά τους

και να αποφεύγουν την έκθεσή τους

σε τηλέφωνα με κάμερες βίντεο και φωτογραφιών ή κάμερα web

Αφιερώστε ποιοτικό χρόνο στα παιδιά σας.

Μιλήστε στα παιδιά

και σιγουρευτείτε ότι μπορούν να σας μιλήσουν κι αυτά.

Εξηγήστε τη σημασία της ιδιωτικότητας.

Πείτε στα παιδιά ότι οι οθόνες μπορούν να κλέψουν φωτογραφίες.

Γίνετε παράδειγμα προς μίμηση.

Ελληνικά
kiko and the manymes poster 1 greek
Ελληνικά
kiko and the manymes poster 2 greek
English
kiko and the manymes poster 1 english
English
kiko and the manymes poster 2 english
Français
kiko and the manymes poster 1 french
Français
kiko and the manymes poster 2 french