ΕΓΚΡΙΣΗ

του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ο Κανόνας των Εσωρούχων»

από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με το υπ’ αριθμόν 69265/11-06-2021 έγγραφό του και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου με το αρ. 37/15-07-2021 απόσπασμα πρακτικού ενέκριναν για το σχολικό έτος 2021-2022 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ο Κανόνας των Εσωρούχων».


Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και αξιοποιεί εκπαιδευτικά όλα τα σημαντικά μηνύματα της καμπάνιας «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ».


Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και η ενδυνάμωση των παιδιών, ώστε να μπορούν να προστατεύουν τον εαυτό τους από τη σεξουαλική θυματοποίηση και βία, μαθαίνοντας και αναπαράγοντας στη συμπεριφορά τους απλούς κανόνες αυτοπροστασίας. Αυτό επιτυγχάνεται διδάσκοντας τον «Κανόνα των Εσωρούχων».


Απευθύνεται σε όλα τα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της χώρας (τάξεις Α’, Β’ Γ’ και Δ’).


Το πρόγραμμα έχει ενταχθεί και στα Πιλοτικά Εργαστήρια του Υπουργείου Παιδείας και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Πρόγραμμα «Ο Κανόνας των Εσωρούχων»

Συμπληρωματικό υλικό